Kancelaria notarialna HPMS wykonuje pełen zakres czynności notarialnych, określonych ustawą Prawo o notariacie i innymi obowiązującymi przepisami prawnymi. Jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności, możliwe jest dokonywanie czynności notarialnych również poza siedzibą Kancelarii.

Zakres dokonywanych czynności notarialnych obejmuje:

 

1. Sporządzanie aktów notarialnych (jeżeli wymaga tego przepis prawa lub taka jest wola stron), w tym zawierających umowy:

- sprzedaży,
- darowizny,
- ustanowienia odrębnej własności lokali w trybie ustawy o własności lokali
  oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,
- umowy deweloperskie,
- spółek (prawa handlowego oraz spółki cywilnej),
- dożywocia,
- majątkowe małżeńskie,
- ustanowienia służebności osobistych i gruntowych,
- zamiany,
- zniesienia współwłasności,
- o dział spadku,
- o podział majątku wspólnego,
- innych przenoszących własność nieruchomości i innych praw majątkowych,
- najmu,
- ugody,
- przedwstępne.

2. Sporządzanie aktów założycielskich fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni i innych osób prawnych,

3. Sporządzanie protokołów zgromadzeń wspólników, akcjonariuszy, członków spółdzielni, innych

    osób prawnych, wspólnot mieszkaniowych oraz innych protokołów,

4. Sporządzanie testamentów,

5. Sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia,

6. Sporządzanie aktów poddania się rygorowi egzekucji,

7. Sporządzanie pełnomocnictw,

8. Sporządzanie poświadczeń:

- własnoręczności podpisów,
- dokumentów (kopii wierzytelnej),
- daty okazania dokumentu,
- pozostawania przy życiu lub pozostawania osoby w określonym miejscu,

9. Doręczanie oświadczeń,

10. Sporządzanie protestów weksli i czeków,

11. Przyjmowanie na przechowanie dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych,

12. Sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów,

13. Sporządzanie, na żądanie stron, projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów,

14. Sporządzanie innych czynności wynikających z odrębnych przepisów.

 


Kancelaria Notarialna


ul. Rzymowskiego 34
02-697 Warszawa
- w bezpośrednim sąsiedztwie
banku BZ WBK

- parking od ul. Orzyckiej


Tel: 22 549 65 00
Fax: 22 203 55 46

Sekretariat
sekretariat@hpms.pl

Hubert Perycz
h.perycz@hpms.pl

Mariusz Soczyński
m.soczynski@hpms.plGodziny otwarcia:

pon - pt
9:00 - 16:00

Jak do nas dojechac:


Wyswietl wieksza mape